کریپتو کست

پادکست روانشناسی معامله‌گری در بازارهای مالی

کریپتو کست پادکست روانشناسی در بازارهای مالی است که هر نکته‌ای که یک معامله‌گر به آن احتیاج دارد در آن بحث شده است. این پادکست توسط امیر امینی مدرس دوره‌های روانشناسی و رفتارشناسی در بازارهای مالی ضبط شده و به رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است:

جلسه یک

جلسه دو

جلسه سه

جلسه چهار

جلسه پنج

جلسه شش

جلسه هفت

جلسه هشت

جلسه نه

جلسه ده

جلسه یازده

جلسه دوازده

جلسه سیزده

جلسه چهارده

جلسه پانزده

جلسه شانزده

اسکرول به بالا